HTW Eventdisplay A
  25.06.2019
08:00 - 18:00
N. Kunfermann, Usability Testing
A0.18
SIL Gr
 
  25.06.2019
13:30 - 16:30
Zusammenarbeit SIFE/ITF
A0.16
SIL
 
  26.06.2019
14:00 - 17:00
Graubünden TRAILRUN
Workshop
A0.16
SIL
 
  27.06.2019
17:00 - 19:00
Semesterschlussapéro
A0.16
SIL
 
  28.06.2019
18:00 - 20:00
Jungfreisinnigen Graubünden
A0.16
SIL
 
  02.07.2019
09:45 - 12:30
Reserviert Personal
A0.18
SIL Gr
 
  05.07.2019 08:30 -
06.07.2019 18:00
EMBA DT III
A0.16
SIL
 
  29.07.2019
07:00 - 17:30
Summerschool
A0.16
SIL
 
  21.08.2019
12:15 - 13:00
Lunch-Seminar ''Digitale Tranformation''
A2.02
 
  21.08.2019
13:00 - 17:30
Führungsentwicklung - Soziale Dienste
A0.16
SIL