HTW Eventdisplay A
  21.02.2018
08:00 - 18:00
RhB Führungswerkstatt
A0.13
SIL
 
  21.02.2018
17:00 - 20:00
Energie Apéro
A0.29
Aula
 
  22.02.2018
18:00 - 20:00
Filmvorführung ZSC Lions
A0.29
Aula
 
  23.02.2018
18:00 - 19:30
Generalversammlung Alumni HTW Chur
A0.13
SIL
 
  03.03.2018
08:00 - 16:00
Msc Innovation und Produktmanagement
A0.13
SIL
 
  06.03.2018 08:00 -
08.03.2018 17:30
PHGR
CAS Schulleitung, Netzwerk Schulführung
A1.01
 
  06.03.2018 08:00 -
08.03.2018 17:30
PHGR
CAS Schulleitung, Netzwerk Schulführung
A0.13
SIL
 
  06.03.2018
19:00 - 21:00
Constructive Alps
A0.29
Aula
 
  08.03.2018
16:00 - 20:00
Innosuisse Roadshow
A0.29
Aula
 
  09.03.2018 08:00 -
10.03.2018 17:00
EMBA DT 1
A0.13
SIL